miAktiva

Personvern

miAktiva lagrer følgende opplysninger om deg:

Cookies som lagres på din enhet: En anonym brukerident, og hvis du krysset av for "Husk meg", en kryptert kode som viser til din epost-adresse

Alle data som kan identifisere deg er kryptert og beskyttet mot uvedkommende.
Ingen opplysninger gis videre til andre.

Du kan når som helst be om at din bruker med alle dine personlige data skal slettes.
I så tilfelle beholdes dine registreringer, men de er ikke koplet til din bruker

Hvis du godkjenner dette, så klikk på OK.
Hvis ikke; så klikk på Avbryt