Hvorfor miAktiva?

Ser du ikke logg inn knappen? Ta kontakt med  miAktiva

Alle kan være medRegelmessig fysisk aktivitet fremmer helse og velvære.

Helsemyndighetene oppfordrer til minimum 30 minutters aktivitet med moderat intensitet daglig.

Det er derfor lagt inn ca. 100 ulike aktiviteter i miAktiva. Disse omfatter alt fra løping, hagearbeid, tennis, skiløping, fatbike, gå tur, gå fjelltur, renhold osv.

Det betyr at alle kan bruke miAktiva til å følge opp egen aktivitet, og delta i team og konkurranser hvis de ønsker.

Sett mål

Personlig mål

Hver deltager kan sette egne mål for en løpende 7-dagers periode. All aktivitet som registreres omgjøres til energipoeng.

Du ser hvordan du ligger an i forhold til målet, og hva som skal til for å få 100%. Du kan endre målet ditt når som helst.

Mål for team

Er du leder for et team, så kan du også sette et mål for teamet, og alle medlemmene kan følge med hvordan det ligger an.

For team kan det velges om målet skal gjelde totalt antall energipoeng, eller gjennomsnittlig score for medlemmene.

Hvorfor bare 7 dager? Husk fysisk aktivitet er ferskvare og best helsegevinst oppnås ved regelmessig fysisk aktivitet.

Konkurranser og kampanjer

Siden alle kan registrere energipoeng på sine egne aktiviteter, kan det konkurreres med andre som har helt andre former for mosjon. Det kan konkurreres mellom enkeltpersoner, team kan konkurrere med andre team, også på andre foretak som bruker miAktiva.


Administrator kan også sette opp sykle-løpe-gå til jobben aksjoner, turkampanjer eller andre aksjoner med et gitt start- og sluttidspunkt.

Det kan settes opp ulike krav til deltagelse; antall registreringer, antall energipoeng i snitt pr uke osv.

Administrator kan sette opp så mange konkurranser og kampanjer man ønsker, uten tillegg i prisen.

Aktiviteter og energipoeng


Ved hjelp av en kalkulator regnes aktivitetene om til energipoeng etter en METS-skala.

Når du registrerer en aktivitet, så regnes det ut hvor mange energipoeng (ep) du får ut fra aktivitet og tidsrom.

Eksempler:

OversiktermiAktiva gir en rekke oversikter over brukerens, teamets (og andre team) og foretakets aktiviteter.

Sammenlikning mellom personer og team (og foretak hvis ønskelig), utvikling over tid, hvilke aktiviteter som er mest brukt, hvilke ukedager og måneder som har størst aktivitet, og mer.

På mobil og hjemmePC

miAktiva kan du også bruke på mobilen, nettbrett og hjemme-PC:


Gå til adressen https://miaktiva.no/

Eller du kan klikke på: denne epost-lenka for å sende deg selv en epost med lenka til miAktiva

Eller du kan scanne qr-koden under med mobilen:

Kontaktinfo

miAktiva.no
 +47 901 82 457
 miAktiva